Điều khoản sử dụng

Kết nối với Giang Huong Musical 

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Giang Huong musical, tức là bạn đang kết nối với chúng tôi và đồng ý để chúng tôi kết nối với bạn qua e-mail, tin nhắn và thư từ khác. Bạn đồng ý rằng các e-mail, tin nhắn và thư từ khác là văn bản hợp pháp trong những vấn đề liên quan đến luật pháp.

Quyền tác giả thương hiệu

Tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp, ví dụ như bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin khác thuộc quyền sở hữu của Công ty Sun Flower Media và được bảo vệ bởi quyền tác giả quốc tế.

Không được sử dụng tất cả những thông tin thuộc quyền sở hữu thương hiệu của Sun Flower Media, ví dụ như hình ảnh, logo và thiết kế nói chung, cho những mục đích thương mại không do legendofthefairy.com cung cấp. legendofthefairy.com không sở hữu bản quyền hình ảnh và thông tin của những thương hiệu thuộc bên thứ ba.

Quyền sử dụng dịch vụ Giang Huong Musical 

Khi bạn đăng ký dịch vụ cùng Gianghuongmusical, bạn đồng ý với việc tạp chí cung cấp cho bạn tài khoản có giá trị hữu hạn, không thể chuyển nhượng, không được bán lại dưới bất kỳ hình thức nào. Thương hiệu Gianghuongmuscal.com cũng như logo, hình ảnh, bài viết và các dịch vụ nói chung không được phép tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có văn bản được xác nhận từ chúng tôi.

Chủ sở hữu: 

SUN FLOWER MEDIA

Postal Address: Số 190 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(+84 8) 3519 2301

Email: contactus@legendofthefairy.com